Bestyrelsesarbejde

”Tidligere havde vi en tantebestyrelse
...I dag har vi en, der udfordrer os”
Jesper Nicholaisen
Afspil

Jesper Nicholaisen,
adm. direktør for maskinleverandøren
Nicholaisen A/S Aarhus

Advokaten som bestyrelsesformand

Da Jesper Nicholaisen skulle overtage familievirksomheden efter sin far, var det vigtigt for ham at få en sparringspartner, der kunne bringe erfaringer fra andre virksomheder – og ikke mindst udfordre den sædvanlige måde at gøre tingene på. Det fik han i sin advokat, som var dybt involveret i processen, og som i dag også er bestyrelsesformand i virksomheden.

Nicholaisen er en servicevirksomhed, der leverer maskiner til træ-, plast- og aluminiumsindustrien. Med deres know-how om industrimaskiner fungerer virksomheden som rådgiver og sparringspartner for den enkelte kunde, både når det kommer til indkøb og service.

Jan Snogdal fra Lett Advokatfirma i Århus er advokat for Nicholaisen.

Får du nok værdi ud af din advokat?
Tag vores test og få svar!

Start her

Har du sat
det rigtige hold
i bestyrelsen?

25% af virksomheder køber rådgivning ifm.
bestyrelsesarbejde. I de fleste andre tilfælde
sidder advokaten allerede med i selve bestyrelsen. Tranberg Marketing-analyse 2010

quote
Vi har i en lang årrække haft
en advokat siddende i bestyrelsen.
Han varetager i høj grad den juridiske rådgivning, men er også involveret i strategiske beslutninger.
CFO i en mellemstor virksomhed

Fakta Bestyrelsesarbejde

En advokat kan sikre, at virksomheder alene tager kalkulerede risici, at der navigeres korrekt mellem potentielle minefelter – og at virksomheden får hjælp til at nå sine strategiske forretningsmål.

Bestyrelsen har, uanset om der er tale om bestyrelsen i en stor eller lille virksomhed, ansvaret for selskabets overordnede ledelse. Bestyrelsen har således ansvaret for den strategiske ledelse, den finansielle og ledelsesmæssige kontrol af selskabet – men har også som opgave løbende at vurdere ledelsen. Derfor er det helt essentielt at have de helt rigtige bestyrelsesmedlemmer i bestyrelsen – dem, der skaber værdi i det lange løb.

De ubehagelige spørgsmål skal stilles
Den gode bestyrelse er aktiv og engageret. Den støtter ejerlederen/ direktøren og sparrer med ledelsen i de vigtige beslutninger om udvikling af virksomheden. Men den skal også kunne stille de ubehagelige spørgsmål på de rigtige tidspunkter. Endeligt skal bestyrelsen tilføre virksomheden troværdighed i forhold til samarbejdspartnere.

Mange virksomheder kan se værdien i at have en advokat som medlem af et selskabs bestyrelse.  For især små og mellemstore selskaber kan det være attraktivt at bruge virksomhedens advokat – den, der alligevel er sparringspartner og kender virksomheden.

En advokat, som på samme tid er bestyrelsesmedlem og advokat for virksomheden, kan derfor være en både god, billigere og driftssikker løsning for mange virksomheder. Advokaten vil via sin baggrund nemt kunne gennemskue, hvilke løsninger der er mulige og implementerbare – og lovlige. Men advokaten kan meget mere end det.

Mange grunde til at have en advokat i bestyrelsen
Mange advokater vælges derfor ind i en bestyrelse, fordi de har et særligt kendskab til en specifik branche, en særlig juridisk disciplin, eller fordi de har specialiseret sig inden for særlige virksomhedstyper, såsom iværksættervirksomheder eller nødlidende virksomheder. Med en advokat ved din side får du derfor en rådgiver med specialviden, som kan hjælpe dig i forbindelse med alle virksomhedens store beslutninger.

Endelig er det værd at huske, at advokaten også selv er virksomhedsejer, og at han eller hun derfor også via sin advokatvirksomhed har stort kendskab til erhvervsforhold.

Du kan læse mere om bestyrelsesarbejde på de enkelte advokatvirksomheders hjemmesider. Og du kan finde en advokat med den profil, du ønsker, på ”Find din advokat” her.Se andre temaer