Rekonstruktion

”Sammen med vores advokat tog vi en meget svær beslutning
...Det er årsagen til, at vores virksomhed eksisterer i dag”
Kim Petersen
Afspil

Kim Petersen,
indehaver af Nissan
Auto-Shop i Holbæk

Finanskrisen har mange ofre

Et vigende salg resulterede i en likviditetskrise for Kim Petersen. På basis af rådgivning fra hans advokat gik han i betalingsstandsning for at få luft til at analysere hele situationen. Beslutningen kom til at betyde, at virksomheden igen kom på fode, og i dag er bilhandleren optimist og kan igen se fremad.

Efter 10 år som sælger overtog Kim Petersen i 1993 forhandlingen af

Nissan. Auto-Shop Holbæk er startet som autoværksted af Orla Petersen tilbage i 1957. I 1975 blev forretningen til en Peugeot-forhandler, men i 1981 udskiftede man mærket til Datsun – senere kendt som Nissan.

Finn Jørgensen fra Advodan i Holbæk er advokat for Nissan Auto-Shop.

Får du nok værdi ud af din advokat?
Tag vores test og få svar!

Start herStore virksomheder
går også konkurs

Men over halvdelen kommer på fode igen. Økonomisk Ugebrev nr. 2, 17. januar 2011
quote
Specialister er dyre, men når vi
har brug for det, vil vi have
afklaring fra de bedste. De
redder os jo – end of story!
CFO i en mellemstor virksomhed

Fakta Rekonstruktion og selskabsret

Hvis der er styr på rammerne, kan du koncentrere dig om forretningen. For en ejer eller en leder af en virksomhed er det essentielt, at de juridiske rammer om virksomheden er tilrettelagt optimalt og løbende bliver tilpasset og efterset i takt med nye udfordringer. Det klarer advokaten, og så du kan koncentrere dig om at drive forretning.

Kan hjælpe på mange fronter
En af de meget vigtige advokatopgaver er at sikre værdier, arbejdspladser og dermed såvel kreditorernes som virksomhedernes interesse, når en virksomhed kommer i økonomiske vanskeligheder. Derudover rådgiver advokaten blandt andet om de forretningsmæssige og selskabsretlige forhold, udarbejdelse af alle selskabsretlige dokumenter, såsom vedtægter, anpartshaver- og aktionæroverenskomster, forretningsorden for direktion og bestyrelse, anparts- og aktiehandelsaftaler, garantierklæringer og investeringsaftaler med mere.

Advokaten kan desuden bistå med rådgivning inden for skatteretslige spørgsmål, herunder koncern- og sambeskatning og rådgive om fondsretlige spørgsmål, herunder om etablering, ændring af vedtægter og opløsning af erhvervsdrivende og almennyttige fonde.

Mange dimensioner i selskabsret
Ordet selskabsret er en samlebetegnelse for den lange række opgaver, der relaterer sig til virksomheden med hensyn til:

  • Valg af selskabsform og selskabskonstruktion, når virksomheden stiftes
  • Kapitalforhøjelse og – nedsættelse
  • Omdannelse, fusion og spaltning
  • Køb og salg af virksomheder
  • Generationsskifte
  • Regulering af anparts- og aktionærforhold
  • Kapitalfremskaffelse
  • Deltagelse i generalforsamlinger og bestyrelser
  • Selskabsadministration

Der er således tale om en lang række af de ydelser, som dit selskabs advokat er uddannet til at varetage, og som sikrer din virksomhed den bedste drift.

Du kan læse mere om selskabsret på de enkelte advokatvirksomheders hjemmesider. Og du kan finde en advokat med den profil, du ønsker, på ”Find din advokat” her.Se andre temaer