Sparring

”Min advokat kender mig og min virksomhed rigtigt godt
...Det gør, at jeg kan træffe beslutningerne hurtigere”
Karl-Anker Krath
Afspil


Karl-Anker Krath,
ejer af PRO Elteknik A/S i Lem

En god advokat giver modspil

Mød iværksætteren og virksomhedsejeren, der bruger sin advokat som sparringspartner, når han udvikler virksomheden. Karl-Anker Krath bruger sin advokat som betroet rådgiver i stort set alle spørgsmål, fordi hun har et indgående kendskab til virksomheden og kan give ham det rette modspil.

PRO Elteknik har tre afdelinger i henholdsvis Lem, Fjelstervang og Skarrild.

Men i ordrebøgerne står der også både Kina, Bangladesh og USA. Det skyldes, at virksomheden er i stand til at udføre mange forskellige projekter inden for industriinstallationer, produktionsanlæg, maskinanlæg, bygningsinstallationer, intelligente systemer, data- og teleinstallationer etc.

Lotte Bliddal fra Johansen & Bliddal i Videbæk er advokat for PRO Elteknik.

Får du nok værdi ud af din advokat?
Tag vores test og få svar!

Start her

En nødvendighed
eller en god investering?

86% af virksomhederne mener, at advokater
er kendetegnet ved høj kvalitet i rådgivningen. Epinion-analyse 2011

quote
De advokater, som er i stand til
at forstå og rådgive om vores sværeste problemstillinger, har
gode muligheder for at blive
en stor succes.
Juridisk afdelingschef, stor dansk virksomhed

Fakta Sparringspartner

For mange erhvervsledere og virksomhedsejere er det en selvfølge, at de arbejder meget tæt sammen med advokater, der i vid udstrækning benyttes som ”husadvokat” eller – om man vil – som ”trusted advisor”.

Advokater sidder f.eks. ofte med i bestyrelser. Det skyldes dels den juridiske faglighed, men i endnu højere grad at de er fremragende sparringspartnere i forbindelse med komplekse og strategiske vitale forretningsmæssige beslutninger. Advokater har typisk en udtalt forretningsforståelse. Det har analyser blandt erhvervsvirksomheder vist – og det er vel at mærke i sammenligning med andre rådgivere.

Betroet rådgiver
Men bestyrelsesarbejde er kun en af del af advokatens portefølje.
Advokater arbejder på alle felter med loyalitet, integritet og uafhængighed som kendetegn på at rådgive kunderne bedst muligt. Det er en rådgivning, der bygger på såvel markeds- som kundeindsigt og på advokaternes evne til at analysere risici, sagens kompleksitet og evnen til at forudse uventede hændelser og udviklinger.

I alle faser
Uanset hvor i en livscyklus, en virksomhed befinder sig, er der behov for forretningsmæssig rådgivning med en juridisk forankring. For små- og mellemstore virksomheder er det ofte uoverskueligt at vurdere, om man lever op til alle de mange krav og love, man er underlagt – om der er compliance.

På samme måde kan det være svært for en virksomhed at være sikker på, om man fuldt ud udnytter de markedsmuligheder og de regelsæt, man agerer indenfor.

Værdiskabelse
Sammenfattende kan man sige, at det er vigtigt:

  • At man benytter en advokat som rådgiver i forbindelse med alle store og større beslutninger i virksomhedens liv.
  • At advokaten kommer ind så tidligt som muligt i forløbet. På den måde kan advokaten som rådgiver tilføre mest mulig værdi.

Stiller krav til begge parter
Men at opnå rollen som en betroet rådgiver stiller store krav til rådgiveren på en måde, der forpligter langt ud over sagsrådgivning. Men det stiller samtidig krav om åbenhed til den bestyrelse, ejer eller direktion, der engagerer advokaten. Kun ved at udvikle tætte forretningsmæssige relationer til advokaten kan man sikre sig, at han eller hun byder ind med hele sin indsigt.
Du kan læse mere om advokaten som sparringspartner på de enkelte advokatvirksomheders hjemmesider. Og du kan finde en advokat med den profil, du ønsker, på ”Find din advokat” her.Se andre temaer